May 20, 2009

Îngeri de carton...


un pătrat de humă,
desen,
și din grămada de-amintiri
acum număr anii ce-au trecut
și atunci aveam vreme să cos șiraguri
pentru vreo sărbatoare de cuvinte.
da...cu măștile clovnilor jumătate zâmbet,
jumătate curbura tristeții
arcuită în josul umbrei.

tot atunci mai știam că
scrânciobul vopsit verde leagănă papușile.
rochii albastre, păr cărămiziu – oameni de plastic.

plânge vântul în biserica de la răsărit,

au rămas îngeri de carton să presare-n memorie lacrimile de tuș
efemeritate...
bătrânii și-au adus aminte că-n hainele negre
întotdeauna doarme amintirea celui ce-a fost odată, om...

May 16, 2009

de cand...


de când zdrobim cu pumnii tari țărâna
a mai rămas un punct azi, doar lumina
un vers și-n bulgărul amar de tină
topit-am lacrima să-nalț la cer, cunună.

de vremea este să mai plec prin ploaie
alerg, din nou genunchii se îndoaie
rescriu iar pași să sterg din umilințe,
și-n suflet să aștern din nou, dorințe.

că uite azi, e vreme de-amintiri, copile
și-n calendare-adaug, numărul de zile,
întreg mi-e sufletul, e chiar rotund
de-i luna plină plâng din nou, răzând

și strâng cu bucurie-n mine fiecare dor
și îl anim de-o coardă de chitară-ncetișor
să-i cânte nopți în cor cu florile de tei
să ne-nvelim cu norii și să-i ferim de ploi…

May 03, 2009

Destrămarea nu doare


Deziluziile sunt fragmente de unghii.
Atât de străpunse de miezul lucrurilor
au fost la începuturi faptele încât
nu contează oare că s-au rupt atâtea aripi
să se nască atatea degete?

Ba contează, șuieră vântul!
Mâine o să-mi aduc aminte
că am fost într-un vis mai aproape
cu o respirație de abisul neștiutului
și nici o piatră nu mi-a sprijinit căderea.

Nu contează, destrămarea nu doare!
Firul de ața nu se rupe.
Focul arde dar rămâne cenușa
și conteaza! Din scânteie întotdeauna
se aprinde viața chiar dacă moliile, cândva...
dar nu contează atât timp cât există
firul de iarbă, unghia și căderile departe,
în noi, acolo unde chiar nu mai contează
de-i noaptea, noapte și la sfârșit cântă cocoșii...

May 02, 2009

Nastere


Mă sperii...în visul de-aseară
am văzut mâinile-mi lungi
plânset de copil și-apoi atât de alb.
Într-o sală de spital, doctorii disecau vise -
aici un soare, mâine o fărâmă de pământ
sau poate un gând închipuit până la infinit
și înapoi pe-aceeași cărare dar cu un alt om.
Tociți bolovani, pași diferiți, metamorfozele
continuă
continuă.
Frunze nu mai cresc decât în toiul nopții
când babe caută plante de leac și rădăcini
oblojesc răni adânci, operații pe corduri
fără acorduri vii, de viață.
De-acum cântă ciocârlia.
E liniște, alb de liniște, magnolii înfloresc
și-atunci din ce pântec și unde
se nasc oamenii atunci când mor?

May 01, 2009

Atat de aproape de ploaie


Nu mai vine ploaia și dacă nu vine
peroanele gărilor au ștanțe de plecare:
pașii...călători astern batiste, colț lângă colț
pătrate de bun rămas. Rămân uscate semințele revederii
sădite în depărtări. Strâng brațele vântului așteptările,
strigăte albe agățate în crengi anonime.

Lângă o gară, casa cu pereți spoiți albastru
cheamă norii să-i spele din ferestre singurătatea.
Păsări sunt stăpâne peste acoperiș. Brațe deschise
dinăuntru le cheamă cu hrana îmbrățisării.
Aripile miros a ploaie îmbrăcate cu nori.

Stropi rescriu destine întrupate din gustul zborului.
Oameni și păsări, aripi și pași...

firidă în umblet

să-ţi laşi aripile încuiate în ganduri mizere

O, ce blasfemie în faţa vieţii!

păsări dorm somnul oamenilor

în umblete de nisip.

creştetele pădurilor zăvorăsc

în umbrele copacilor

ideea de libertate.

miroase a răşina lemnul de brad.

oare înăuntru sunt încuiaţi

paşii oamenilor?

adevar

adevar

padure cu suflet de toamna...

padure cu suflet de toamna...

parere de toamna

parere de toamna

adevarul diminetilor

adevarul diminetilor

Verde viu!

Verde viu!

Zborul, graiul păsărilor șoptit inălțimilor

Zborul, graiul păsărilor șoptit inălțimilor

oameni de humă

întotdeauna uşile au trecut prin mine

le-am deschis cu teamă

de ceea ce aş putea găsi dincolo de ele

mereu necunoscut,

mereu aceleaşi bube lumeşti.

unii oameni rănesc uşile,

nu le închid în urma lor

atunci ele se surpă pe margini

din mine se dărâmă redutele încrederii.

ca un mag rătăcit culeg fire de nisip,

le ud cu apa ochilor, le încheg,

apoi cu mâini grele de timp

lipesc cu lut marginile uşilor.

lutul desparte întotdeauna lumi, camere,

lutul închide, pansează, înalţă,

pune punct pentru noi începuturi.

întotdeauna am trecut prin uşi

ca un mag tăcut printre poveri de humă

pe unele le-am închis, pe altele le-am lipit

dar multe mă dor pentru că mă tem

că nu voi avea atâta timp să lipesc uşi

voi adormi liniştită ştiind că Timpul

întotdeauna va învăţa oameni de humă

să închidă, să ardă, să lipească şi apoi

să adoarmă...

Timp cu fluturii

Timp cu fluturii

Din aripi de fluturi scurs-am lumina, să împietrească tăcerea într-o secundă de nezbor...

Din aripi de fluturi scurs-am lumina, să împietrească tăcerea într-o secundă de nezbor...

Apusul îmbrățișează cerul

Apusul îmbrățișează cerul

Apusurile răsar dincolo

Ȋmi răneşte paşii
povara de pe umerii goi. Ȋn ploaie,
plec genunchiul la rădăcina viţei
în care se coc ciorchini de lacrimi.

Ascult din şuieratul vȃntului
spovedania neterminată
a îngerului de piatră
cu zȃmbet de-mprumut
pe chipul rece.
E gol în mine,
în piaţa inimii,
acolo unde zac, muţi,
porumbei de alabastru
cȃntăriţi cu balanţa vieţii
în boabe de înţelepciune a zborului.
Ȋn mijloc este încă îngerul
crispat de neînţelegerea timpului
în veghea lui pe drumul
de-a viaţa
din mine către apusul luminii.


Poate că ingerii plȃng a bucurie
atunci cȃnd apusurile răsar dincolo...

Vorbesc intre ele anotimpurile

Vorbesc intre ele anotimpurile

Tăcute trupuri de pământ...

Tăcute trupuri de pământ

uitat-au în fire de nisip

iluzia zborului

încuiat în pași...

Doar frunzele

mai amintesc

de căderea timpului

în vidul clepsidrei...

Lumină și întuneric

Lumină și întuneric

Când frunzele se veștejesc și acoperă rugul pământului e semn că apusul se închină nopții...

Când frunzele se veștejesc și acoperă rugul pământului e semn că apusul se închină nopții...

Cerului...

din singurătate cad ploile lumii
pe umerii oamenilor.
din pași îngropați în pămănt
crește aburul dimineții
către cea din urmă troiță
și cea dintăi turlă a bisericii
acolo unde crucea neagră
zăbovește pe fruntea cerului
îngropând cuvinte
în ultimul amin...

Cândva

mi-e teamă că,

odată,

îmi voi privi mâinile

și le voi plânge

cu lacrimi

povestindu-le îmbrățișarea.

Iar ele vor fi atât de secate

de

brazdele timpului

încât

se va fi cuibărit în

cele zece degete

o ultimă dorință:

să-și amintească

timpul în care

erau doar ele,

un chip

și rotundul soarelui

la răsăritul luminii…

mi-e soarele-n palmă

și-un răsărit…

Doar toamnă?

Doar toamnă?

Am...

Am pansat spinii trandafirilor cu maci
până când am invăţat că iubirea este.

Am fabricat dulcegării afumate,
hrană pentru o inimă exilată în aburul norilor,
până când gheaţa realitaţii m-a învăţat
că a fi
este
nu a fost...

Am contopit lacrimile cu trupul mării
până am învăţat că sarea durerii
curaţă alb o rană însângerată.

Am ars suflet cu focul deznădejdii
până am înţeles că cenuşa
zămisleşte sâmburele renaşterii.

Am căutat zborul în stoluri de păsări
până am înţeles că aripile mele
cresc inimii cu fiecare răsărit de soare.

Voi coborî în abisul fiinţei
până când sfârşitul lui a fi
va începe cu a fost...

Copacul frânt din trunchiul de rugină

E desenat în mine cu mâna ta de plumb
să suflu viața către el? M-astâmpăr,
dorm frunzele-i în tâmple și crengile mă dor,
să-l las să crească? Mă abțin -
mi-e fierul mâinii greu și-i toamnă în ruine,
să-l tai atunci din rădăcină? Mă tem
că moare primăvara în ruga serii, plină
de-amara mea rășină și atunci
să îl ascult cum crește și vântul să-l aduc
să îi boteze cântul cu frunza de alun.

iubire...

iubire...

Amintiri

Cristelniţa în care erau botezaţi pruncii,

mansarde pline de cuiburi cu vrăbii,

aduceri-aminte,

pantofi cu tocuri cui,

drum împreunat cu altul,

la răscruce, troiţă,

la capăt de drum, biserică,

ultim drum, funerar,

trezire la viaţă

în palme flori,

respiraţie verde de iarbă,

cuşma răstorn pe-o ureche,

neantul vorbeşte din noi,

veşnicia se ascunde-ntr-o clipă,

eternitatea moare într-un veac

cȃt o secundă.

Lumină sfântă!

Lumină sfântă!

Balon de săpun

văd cum trupul sapă
cu pantoful cui
al damei cu camelii
când surâdeau
la sase fără un sfert
eunucii cu pofte carnale
dar neputincioși...

atunci scoteai din ierbar
floarea de mac săpată în filă
cu ultima picătură de sânge
uscată în călimara
din nișa sobei de lut
din anii copilăriei.

atunci iguanele
mergeau la plimbare
cu stăpâni de hartie decupată
cu litere în loc de vene
și crăpăturile pământului
în cotorul minții.

soarele apune când
stingem lumina din noi
cu balonul de săpun al amăgirii.

în colțul din dreapta,
cu litere chirilice
în loc de neuroni
e încă timpul tău
să coși de-o seară
de-o zi și de-o noapte
cu lampadare
în loc de flăcări
și dame în loc de vise...