November 11, 2015

De(s)compunere de seară


Simptomul vetust al cercurilor de ceară
paradisul neînţeles al lingurarilor, ursarilor, nomazilor
şi altor călători de pretutindeni (chiar şi a celor prin viaţă).
Ce e libertatea, de fapt?
Scrânciobul în care ne dăm cu vântul prin plete
crezând că zborul ne-a inventat pe noi
ca să nu îşi uite statornicia dintr-un colţ de perete
sau
Ochii care se văd nu se uită dintr-o uitătură
s-arată plângerea pe trupul icoanelor s-au descuiat ochii
de ideile păgâne ne-am retras mâinile peste ochi
ne păcălim că ne putem ascunde simţirile în spatele ochelarilor
ca după un paravan pe-aici-nu-se-trece cu privirea doar cu simţul: ba!

şi până la urmă ce e libertatea
dacă nu călătoria cu trenul către-nu-ştiu-unde
pândesc laconic petele descrise de norii
care-şi îngrămădesc furtunile sub ochii mei
ca şi cum toate apele n-ar avea ce să spele de pe două mâini
o inimă şi braţele care te strâng
te strâng libertate până la ceasul din urma paşilor
care-mi ticăie în timpane
allegro şi apoi mă măsoara din cap şi până-n picioare
zările albastre
zborurile
şi poezia nescrisă

dixit!

October 20, 2015

arderi

când oamenii îşi fug de înţelesuri
şi fricile-şi ascund în firi
tu să-nţelegi că pentru toti e-un soare
şi-n palme, un destin!

iar vieţile adună-n snopi
pe-acelaşi drum au loc şi pietre
dar şi oameni.

esenţa e în umblet şi-n priviri
adesea răni se-nchid doar
ca să nu mai doară
gândul că pe-acolo
trecu cândva
o lacrimă
să sape-n zile
asfinţit senin...

rostul galbenului de toamnă

ramuri învelite-n galben pai.
stors de umblet prin străinatatea vântului
cuget a întrebare:
unde...
pe unde hoinăreşte arca din care frunzele toamnei
s-au pus plasturi peste adâncurile firii?

în turnul de veghe-al Luminii
inimile
s-au invelit în toamnă
ca-ntr-o desculţă
despletită căutare
a mirării:
de unde-ncepe toamna
ca să se nască asfinţitul?

semne de toamnă


crezi,
crezi că-n neputinţa lor
norii
s-au iîmprăştiat
în lacrimi
doar ca să umple ochii oamenilor
de întrebări curgătoare?

February 15, 2015

puncte albe, puncte negremă întorceam din vise cu două mere
albe printre care şi o buburuză
plângea primăvara după ea
mi-era cald şi bine cu punctele ei negre de-a lungul inimii
drumul prin noi trece în pauze de respiraţii
într-una se aud bătăile inimii
toctoctoc ca prin somn se deschid visele
năvălesc anotimpuri pe lângă tâmple
răsar din vâltorile luminii
fire de râu şi tu curgi, curgi prin mine cu tot cu lacrimile tale
strânse din faţa lumii
în jgheaburile mâinii drepte
acolo ridurile sunt mai adânci decât urmele.
Timpul şi-a uitat umbra
întreagă la marginea poeziei
merg prin mine şi garduri dărâmate mi-aduc aminte
că înaintea ochilor
zăbrelele sufletului
au ars ninsori să depene
alb
fumul
o urmă în rana trupului de iarnă….© Mirela Nicoleta Tonita Craciun

January 21, 2015

rodul umbletuluiPeste oameni s-a aştenut fulgul gândurilor târzii.
Peste tot e o lumină fără soare. În închipuirile mele
se merge tăcut…cu priviri de porţelan.
Se tace în faţa paşilor de lemn în prag de seară.
Au trecut şi acum caută  cuminţi desăvârşirea.
Unii sunt grosolani, abia se văd din căutătura pragurilor.
Aceia sunt tăiaţi din clipele nehotărâte.
Ai vazut paşii de colo?
Sunt plini de rotunduri lemnoase.
De-acolo ar fi crescut crengile adevărului.
Dar nu, se pare că lacrimile toate sunt sărate
au încuiat ramurile în nenăscut.
Paşii albaştri, paşii albastri cum îţi par?
Limpezi, alunecoşi…cred că sunt trecute visuri.
Au prins aripi, s-au transformat în păsări.
Acum zburdă!
Pe albastrul cerului e ca pe albastrul apei,
numai că mai sus, aproape de orizont.

Muzeul paşilor de lemn nu mai numără nici secunde, ore sau amiezi trecute.
Peste Timp se merge în mâini, în inimi, în îmbrăţişări numai în paşi, nu!

Ştiai ca trupul omului e de fapt, Copacul din care Timpul taie ca pe pâine
paşii de lemn ai umbletului?

firidă în umblet

să-ţi laşi aripile încuiate în ganduri mizere

O, ce blasfemie în faţa vieţii!

păsări dorm somnul oamenilor

în umblete de nisip.

creştetele pădurilor zăvorăsc

în umbrele copacilor

ideea de libertate.

miroase a răşina lemnul de brad.

oare înăuntru sunt încuiaţi

paşii oamenilor?

adevar

adevar

padure cu suflet de toamna...

padure cu suflet de toamna...

parere de toamna

parere de toamna

adevarul diminetilor

adevarul diminetilor

Verde viu!

Verde viu!

Zborul, graiul păsărilor șoptit inălțimilor

Zborul, graiul păsărilor șoptit inălțimilor

oameni de humă

întotdeauna uşile au trecut prin mine

le-am deschis cu teamă

de ceea ce aş putea găsi dincolo de ele

mereu necunoscut,

mereu aceleaşi bube lumeşti.

unii oameni rănesc uşile,

nu le închid în urma lor

atunci ele se surpă pe margini

din mine se dărâmă redutele încrederii.

ca un mag rătăcit culeg fire de nisip,

le ud cu apa ochilor, le încheg,

apoi cu mâini grele de timp

lipesc cu lut marginile uşilor.

lutul desparte întotdeauna lumi, camere,

lutul închide, pansează, înalţă,

pune punct pentru noi începuturi.

întotdeauna am trecut prin uşi

ca un mag tăcut printre poveri de humă

pe unele le-am închis, pe altele le-am lipit

dar multe mă dor pentru că mă tem

că nu voi avea atâta timp să lipesc uşi

voi adormi liniştită ştiind că Timpul

întotdeauna va învăţa oameni de humă

să închidă, să ardă, să lipească şi apoi

să adoarmă...

Timp cu fluturii

Timp cu fluturii

Din aripi de fluturi scurs-am lumina, să împietrească tăcerea într-o secundă de nezbor...

Din aripi de fluturi scurs-am lumina, să împietrească tăcerea într-o secundă de nezbor...

Apusul îmbrățișează cerul

Apusul îmbrățișează cerul

Apusurile răsar dincolo

Ȋmi răneşte paşii
povara de pe umerii goi. Ȋn ploaie,
plec genunchiul la rădăcina viţei
în care se coc ciorchini de lacrimi.

Ascult din şuieratul vȃntului
spovedania neterminată
a îngerului de piatră
cu zȃmbet de-mprumut
pe chipul rece.
E gol în mine,
în piaţa inimii,
acolo unde zac, muţi,
porumbei de alabastru
cȃntăriţi cu balanţa vieţii
în boabe de înţelepciune a zborului.
Ȋn mijloc este încă îngerul
crispat de neînţelegerea timpului
în veghea lui pe drumul
de-a viaţa
din mine către apusul luminii.


Poate că ingerii plȃng a bucurie
atunci cȃnd apusurile răsar dincolo...

Vorbesc intre ele anotimpurile

Vorbesc intre ele anotimpurile

Tăcute trupuri de pământ...

Tăcute trupuri de pământ

uitat-au în fire de nisip

iluzia zborului

încuiat în pași...

Doar frunzele

mai amintesc

de căderea timpului

în vidul clepsidrei...

Lumină și întuneric

Lumină și întuneric

National Geographic POD

Când frunzele se veștejesc și acoperă rugul pământului e semn că apusul se închină nopții...

Când frunzele se veștejesc și acoperă rugul pământului e semn că apusul se închină nopții...

Cerului...

din singurătate cad ploile lumii
pe umerii oamenilor.
din pași îngropați în pămănt
crește aburul dimineții
către cea din urmă troiță
și cea dintăi turlă a bisericii
acolo unde crucea neagră
zăbovește pe fruntea cerului
îngropând cuvinte
în ultimul amin...

Cândva

mi-e teamă că,

odată,

îmi voi privi mâinile

și le voi plânge

cu lacrimi

povestindu-le îmbrățișarea.

Iar ele vor fi atât de secate

de

brazdele timpului

încât

se va fi cuibărit în

cele zece degete

o ultimă dorință:

să-și amintească

timpul în care

erau doar ele,

un chip

și rotundul soarelui

la răsăritul luminii…

mi-e soarele-n palmă

și-un răsărit…

Doar toamnă?

Doar toamnă?

Am...

Am pansat spinii trandafirilor cu maci
până când am invăţat că iubirea este.

Am fabricat dulcegării afumate,
hrană pentru o inimă exilată în aburul norilor,
până când gheaţa realitaţii m-a învăţat
că a fi
este
nu a fost...

Am contopit lacrimile cu trupul mării
până am învăţat că sarea durerii
curaţă alb o rană însângerată.

Am ars suflet cu focul deznădejdii
până am înţeles că cenuşa
zămisleşte sâmburele renaşterii.

Am căutat zborul în stoluri de păsări
până am înţeles că aripile mele
cresc inimii cu fiecare răsărit de soare.

Voi coborî în abisul fiinţei
până când sfârşitul lui a fi
va începe cu a fost...

Copacul frânt din trunchiul de rugină

E desenat în mine cu mâna ta de plumb
să suflu viața către el? M-astâmpăr,
dorm frunzele-i în tâmple și crengile mă dor,
să-l las să crească? Mă abțin -
mi-e fierul mâinii greu și-i toamnă în ruine,
să-l tai atunci din rădăcină? Mă tem
că moare primăvara în ruga serii, plină
de-amara mea rășină și atunci
să îl ascult cum crește și vântul să-l aduc
să îi boteze cântul cu frunza de alun.

iubire...

iubire...

Amintiri

Cristelniţa în care erau botezaţi pruncii,

mansarde pline de cuiburi cu vrăbii,

aduceri-aminte,

pantofi cu tocuri cui,

drum împreunat cu altul,

la răscruce, troiţă,

la capăt de drum, biserică,

ultim drum, funerar,

trezire la viaţă

în palme flori,

respiraţie verde de iarbă,

cuşma răstorn pe-o ureche,

neantul vorbeşte din noi,

veşnicia se ascunde-ntr-o clipă,

eternitatea moare într-un veac

cȃt o secundă.

Lumină sfântă!

Lumină sfântă!

Balon de săpun

văd cum trupul sapă
cu pantoful cui
al damei cu camelii
când surâdeau
la sase fără un sfert
eunucii cu pofte carnale
dar neputincioși...

atunci scoteai din ierbar
floarea de mac săpată în filă
cu ultima picătură de sânge
uscată în călimara
din nișa sobei de lut
din anii copilăriei.

atunci iguanele
mergeau la plimbare
cu stăpâni de hartie decupată
cu litere în loc de vene
și crăpăturile pământului
în cotorul minții.

soarele apune când
stingem lumina din noi
cu balonul de săpun al amăgirii.

în colțul din dreapta,
cu litere chirilice
în loc de neuroni
e încă timpul tău
să coși de-o seară
de-o zi și de-o noapte
cu lampadare
în loc de flăcări
și dame în loc de vise...