May 26, 2011

exteriorizare


străpunge valul de nerostire
să-ti curgă suvoi
pe brațe,
pe buze
prin toată carnea,
poezia.

te arde atât de tare încât dorm lângă tine
într-o mare de apă și se coc cireșele de mai
în sânii tăi de primăvară!

aburii de brad se-ncolăcesc cu lumina
să mergem în padure
acolo acele sunt linii de tren
vagoane de rășină te-ntineresc pe dinăuntru
picioarele tale mă-nlănțuie în taina răsăritului
salcâmul este în floare
pe lângă umeri te îmbracă iarba
cimbrișorul îți umple palmele
miroase a cafea și din jarul de gând
îngrop o boabă în buza pădurii
să-ți clocotească poezia-n vene

să-ti curgă suvoi
pe brațe,
pe buze
prin toată carnea,
poezia.

foto: devianart

May 25, 2011

May 21, 2011

poem ploii

în locul în care ustură durerile  
se infig picături de ploaie
oblojesc răni de suflet
umbrelele sunt uneori inutile
mai ales atunci când rupi o creangă de liliac
îți mătura apa gândurile rele de sub frunte
ploaia știe cum să ajungă pe obraz
cheamă vântul
din spițele lungi de metal
rămân semne îndreptate spre cer
intrebările vieții

am făcut o înțelegere solemnă cu ploaia
mă primește printre picături
dacă o las să mă spele de litere
atunci când pășesc pe covorul verde-al pădurii

ploaia își scrie poemele pe frunze închinate vieții
cu gândurile adunate de pe obrajii oamenilor

May 10, 2011

cânt bunicii


vremea copilăriei
vreme cu apus de rouă
miros de pâine
zmeură
ciuperci coapte-n jar
ploaie de primăvară
pară mălăiață-ntr-un colț de sorț
copii cârlionțați și o bunica blajină
printre ridurile mâinii ei
m-as ascunde de furia ploilor
de cuvinte din gândurile oamenilor
de privirile tăioase
avide după tot ce-i sunător pe dinafară
gol pe dinăuntru
îmi rămân lucrurile simple
le împachetez cu hârtie colorată
pe retina timpului
să le dăruiesc bunicii
pentru surâsul fericit de copil
după o baie de vară
sâmbăta la prânz
într-un somn de poveste
copilărie mi-e dor de tine

May 01, 2011

poemul umbreie umbra punte subțire
între viața de aici și cea de apoi
printre ruinele frunzelor
stăruie bandajul zilelor trecute
cărămizile mă construiesc pe dinăuntru
fortăreață de doruri și anotimpuri

las o firidă pentru Timp
să nu sfâșie corbii materiei
gândurile închise pentru oameni
în semințele de ființă ce-mi străbat porii

peste stâncile crescute-n mine
precum unghiile în carne
mă strâng din umbră
așa merg acasă
trupul poeziei să-l ard
ca pe o lumânare de ceară
ca o desăvârșită graniță
între a fi și a fost

cu flacăra în locul de inimă
trăiesc și mi-e umbră


firidă în umblet

să-ţi laşi aripile încuiate în ganduri mizere

O, ce blasfemie în faţa vieţii!

păsări dorm somnul oamenilor

în umblete de nisip.

creştetele pădurilor zăvorăsc

în umbrele copacilor

ideea de libertate.

miroase a răşina lemnul de brad.

oare înăuntru sunt încuiaţi

paşii oamenilor?

adevar

adevar

padure cu suflet de toamna...

padure cu suflet de toamna...

parere de toamna

parere de toamna

adevarul diminetilor

adevarul diminetilor

Verde viu!

Verde viu!

Zborul, graiul păsărilor șoptit inălțimilor

Zborul, graiul păsărilor șoptit inălțimilor

oameni de humă

întotdeauna uşile au trecut prin mine

le-am deschis cu teamă

de ceea ce aş putea găsi dincolo de ele

mereu necunoscut,

mereu aceleaşi bube lumeşti.

unii oameni rănesc uşile,

nu le închid în urma lor

atunci ele se surpă pe margini

din mine se dărâmă redutele încrederii.

ca un mag rătăcit culeg fire de nisip,

le ud cu apa ochilor, le încheg,

apoi cu mâini grele de timp

lipesc cu lut marginile uşilor.

lutul desparte întotdeauna lumi, camere,

lutul închide, pansează, înalţă,

pune punct pentru noi începuturi.

întotdeauna am trecut prin uşi

ca un mag tăcut printre poveri de humă

pe unele le-am închis, pe altele le-am lipit

dar multe mă dor pentru că mă tem

că nu voi avea atâta timp să lipesc uşi

voi adormi liniştită ştiind că Timpul

întotdeauna va învăţa oameni de humă

să închidă, să ardă, să lipească şi apoi

să adoarmă...

Timp cu fluturii

Timp cu fluturii

Din aripi de fluturi scurs-am lumina, să împietrească tăcerea într-o secundă de nezbor...

Din aripi de fluturi scurs-am lumina, să împietrească tăcerea într-o secundă de nezbor...

Apusul îmbrățișează cerul

Apusul îmbrățișează cerul

Apusurile răsar dincolo

Ȋmi răneşte paşii
povara de pe umerii goi. Ȋn ploaie,
plec genunchiul la rădăcina viţei
în care se coc ciorchini de lacrimi.

Ascult din şuieratul vȃntului
spovedania neterminată
a îngerului de piatră
cu zȃmbet de-mprumut
pe chipul rece.
E gol în mine,
în piaţa inimii,
acolo unde zac, muţi,
porumbei de alabastru
cȃntăriţi cu balanţa vieţii
în boabe de înţelepciune a zborului.
Ȋn mijloc este încă îngerul
crispat de neînţelegerea timpului
în veghea lui pe drumul
de-a viaţa
din mine către apusul luminii.


Poate că ingerii plȃng a bucurie
atunci cȃnd apusurile răsar dincolo...

Vorbesc intre ele anotimpurile

Vorbesc intre ele anotimpurile

Tăcute trupuri de pământ...

Tăcute trupuri de pământ

uitat-au în fire de nisip

iluzia zborului

încuiat în pași...

Doar frunzele

mai amintesc

de căderea timpului

în vidul clepsidrei...

Lumină și întuneric

Lumină și întuneric

Când frunzele se veștejesc și acoperă rugul pământului e semn că apusul se închină nopții...

Când frunzele se veștejesc și acoperă rugul pământului e semn că apusul se închină nopții...

Cerului...

din singurătate cad ploile lumii
pe umerii oamenilor.
din pași îngropați în pămănt
crește aburul dimineții
către cea din urmă troiță
și cea dintăi turlă a bisericii
acolo unde crucea neagră
zăbovește pe fruntea cerului
îngropând cuvinte
în ultimul amin...

Cândva

mi-e teamă că,

odată,

îmi voi privi mâinile

și le voi plânge

cu lacrimi

povestindu-le îmbrățișarea.

Iar ele vor fi atât de secate

de

brazdele timpului

încât

se va fi cuibărit în

cele zece degete

o ultimă dorință:

să-și amintească

timpul în care

erau doar ele,

un chip

și rotundul soarelui

la răsăritul luminii…

mi-e soarele-n palmă

și-un răsărit…

Doar toamnă?

Doar toamnă?

Am...

Am pansat spinii trandafirilor cu maci
până când am invăţat că iubirea este.

Am fabricat dulcegării afumate,
hrană pentru o inimă exilată în aburul norilor,
până când gheaţa realitaţii m-a învăţat
că a fi
este
nu a fost...

Am contopit lacrimile cu trupul mării
până am învăţat că sarea durerii
curaţă alb o rană însângerată.

Am ars suflet cu focul deznădejdii
până am înţeles că cenuşa
zămisleşte sâmburele renaşterii.

Am căutat zborul în stoluri de păsări
până am înţeles că aripile mele
cresc inimii cu fiecare răsărit de soare.

Voi coborî în abisul fiinţei
până când sfârşitul lui a fi
va începe cu a fost...

Copacul frânt din trunchiul de rugină

E desenat în mine cu mâna ta de plumb
să suflu viața către el? M-astâmpăr,
dorm frunzele-i în tâmple și crengile mă dor,
să-l las să crească? Mă abțin -
mi-e fierul mâinii greu și-i toamnă în ruine,
să-l tai atunci din rădăcină? Mă tem
că moare primăvara în ruga serii, plină
de-amara mea rășină și atunci
să îl ascult cum crește și vântul să-l aduc
să îi boteze cântul cu frunza de alun.

iubire...

iubire...

Amintiri

Cristelniţa în care erau botezaţi pruncii,

mansarde pline de cuiburi cu vrăbii,

aduceri-aminte,

pantofi cu tocuri cui,

drum împreunat cu altul,

la răscruce, troiţă,

la capăt de drum, biserică,

ultim drum, funerar,

trezire la viaţă

în palme flori,

respiraţie verde de iarbă,

cuşma răstorn pe-o ureche,

neantul vorbeşte din noi,

veşnicia se ascunde-ntr-o clipă,

eternitatea moare într-un veac

cȃt o secundă.

Lumină sfântă!

Lumină sfântă!

Balon de săpun

văd cum trupul sapă
cu pantoful cui
al damei cu camelii
când surâdeau
la sase fără un sfert
eunucii cu pofte carnale
dar neputincioși...

atunci scoteai din ierbar
floarea de mac săpată în filă
cu ultima picătură de sânge
uscată în călimara
din nișa sobei de lut
din anii copilăriei.

atunci iguanele
mergeau la plimbare
cu stăpâni de hartie decupată
cu litere în loc de vene
și crăpăturile pământului
în cotorul minții.

soarele apune când
stingem lumina din noi
cu balonul de săpun al amăgirii.

în colțul din dreapta,
cu litere chirilice
în loc de neuroni
e încă timpul tău
să coși de-o seară
de-o zi și de-o noapte
cu lampadare
în loc de flăcări
și dame în loc de vise...